Ofte stilte spørsmål

Dersom det er noe feil med boligen?

Ta kontakt så raskt som mulig. Unnlatelse å oppgi feil eller skade som medfører økt skade på leiligheten, vil gi tapt erstatningskrav og medfører ansvar for all skade som kommer av forsinkelsen.

 

Har leietaker lov til å pusse opp boligen?

Dersom leietaker ønsker å male eller gjøre andre endringer, må det avtales skriftlig med utleier på forhånd.

 

Oppsigelse av leieforholdet?

Oppsigelse må skje skriftlig og har en frist på 3 måneder etter utgangen av den måned leieforholdet blir sagt opp i. Kontaktinformasjon finner du her.

 

Innboforsikring?

Utleier har forsikring på fast eiendom, men innboforsikring må leietaker selv sørge for.

Fremleie?

Fremleie er ikke tillatt uten samtykke av utleieren.

 

Har leietaker ansvar for vedlikehold av boligen?

Leietageren skal på egen bekostning innenfor boligen vedlikeholde bl.a. låser. nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosettskåler med sete, lokk og sisterne, varmtvannsbeholdere, badekar, elektriske komfyrer, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså skal leietager vedlikeholde ledninger. Dersom leieforholdet har vart i mer enn 6 år, skal leier forestå sedvanemessig indre vedlikehold. Til dette hører maling på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det skal males i samme farger som tidligere. Det samme gjelder innvendige dører samt dør til den innvendige del av balkong, terrasse og veranda.

 

Kan man få utsettelse på husleien?

Vi som utleier er avhengig av leietakere som betaler i henhold til avtale, og gir derfor ikke utsettelse på husleie.