Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Emem AS med datterselskaper behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse personopplysningene.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger:- For å oppfylle avtaler du har inngått med en av våre selskaper. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
– Sende ut markedsføring og gi informasjon om vår virksomhet til eksisterende kunder på e-post. Behandlingen skjer på grunnlag av varslet interesse for slik informasjon.
– Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av etterspurt informasjon fra oss og/eller etter avtale.

2. Utlevering og overføring av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil kunne være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.Vi har et samarbeid med Husleie.no som fakturere alle våre husleier og må derfor få tilgang til personopplysninger, Vi har en databehandleravtale med Husleie.no som gjør at de forplikter seg til å behandle disse opplysningene i henhold til gjeldende lover og regler.All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor Norge.

3. Eposter og telefon
Emem AS med datterselskap benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle lovpålagte oppgaver og oppgaver etter direkte avtale. Daglig leder og eiendomsforvaltere i selskapet/ene har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av den daglige driften arkiveres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.Emem AS sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.Emem AS benytter krypterte eposter i oversendelse av personopplysninger.

4. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til; hm@emem.no . Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 20 dager.Hvis vår behandling av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til hm@emem.no

6. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Informasjoskapsler (Cookies)

Når du benytter nettstedet EMEM.no, lagres enkelte opplysninger om ditt besøk gjennom informasjonskapsler, såkalte «cookies». En informasjonskapsel, «cookie», er en tekstfil som legges til internminnet i din nettleser når du besøker EMEM.no.

Ved å bruke EMEM.no samtykker du i bruken av informasjonskapsler, cookies.
Loven om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler, jf. Ekomloven §2-7b. Ved å gå inn på EMEM.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler, cookies i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Hvis du likevel ikke vil akseptere bruken av cookies, kan du gå inn i din nettleser og endre innstillingene. Her kan du også slette de cookies som allerede er lagret. Les mer om administrasjon av cookies hos nettvett.no.
Loven sier at lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene ikke er tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Her kommer mer informasjon om bruk av informasjonskapsler, cookies på våre nettsider som bruker aksepterer ved å gå inn på EMEM.no.
Bruk av informasjonskapsler, cookies på åpne sider

På EMEM.no brukes informasjonskapsler for å lage et mer brukervennlig nettsted gjennom å se hvor de besøkende kommer fra og brukermønsteret til de som er inne på sidene. Vi benytter i enkelte tilfeller IP-adresser for å logge navigasjon på EMEM.no. Ingen av informasjonskapslene kan knytte informasjon om bruken av EMEM.no til brukeren som enkeltperson. De som behandler opplysningene fra EMEM.no er IT og de leverandørene som benyttes til vedlikehold, utvikling, annonsering (kun for bedrifter, ikke enkeltpersoner) og søk på nettstedet. Alle har signert taushetserklæringer.

8. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Emem AS med tilhørende datterselskaper er daglig leder Hilde Møllhausen. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:
Postadresse: Odinsgate 17 0266 Oslo
E-post: hm@emem.no
Telefon: 91398347
Organisasjonsnr: 989059483

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Hilde Møllhausen.